Aktualności

Czego NIE obejmuje analiza statystyczna?

Na podsumowanie sezonu mamy dla Was kilka przemyśleń, wynikających z Waszych pytań i wątpliwości. Często pytacie nas, co dostaniecie od nas w ramach usługi. Poniżej znajdziecie informacje o tym, czego na pewno analiza statystyczna nie obejmuje:

  1. Analiza statystyczna nie polega na pisaniu pracy. Dostajecie od nas komplet niezbędnych materiałów (tabelki, wykresy, opisy), ale to Wy jako Autorzy musie zadbać o odpowiednie zamieszczenie tego materiału w pracy (poukładanie w odpowiedniej kolejności, podzielenie na rozdziały/podrozdziały, przygotowanie wstępów, podsumowań). 
  2. Analiza statystyczna nie obejmuje wniosków wykraczających poza to, co wynika z analizy :) Jesteśmy w stanie napisać tylko to, co wynika z przeprowadzonych obliczeń. Nie jesteśmy w stanie formułować wniosków merytorycznych z każdej dziedziny nauki, z jakiej realizujemy obliczenia.
  3. Analiza statystyczna nie obejmuje Dyskusji. O to pytacie nas bardzo często, a my zawsze odpowiadamy tak samo: nie piszemy Dyskusji, gdyż zakłada ona porównanie wyników Waszych badań do badań innych Autorów. Od nas dostajecie tylko i aż to, co wynika z Waszych badań. Reszta to Wasza działka :)
  4. I ostatnie, choć bardzo ważne – analiza statystyczna nie polega na spełnianiu „widzimisię”. Zdarza się, że po wykonaniu zlecenia okazuje się, że mieliście (Wy albo Wasz Promotor) oczekiwania, o których nam nie powiedzieliście. Czasami dotyczą one zakresu analizy, a czasami pewnych upodobań i preferencji, np. tego, że wykresy mają być niebieskie albo zielone, że w opisie mają być podane tylko procenty, że w opisie mają być podane liczebności, że w opisie mają być podane procenty i liczebności, że opis ma być pod tabelką, że opis ma być nad tabelką… itd. Sami widzicie, że trudno przewidzieć, jakie rozwiązanie będzie dobre, jeśli nie dostaniemy odpowiednich informacji. To nie są merytoryczne uwagi do analizy, dlatego pamiętajcie, żeby wszystkie tego rodzaju oczekiwania zgłaszać na samym początku. Po wykonaniu przez nas pracy zmiana formy opracowania może niestety generować dodatkowe koszty.
O tym, jak szybko i sprawnie zamówić analizę, przeczytacie tutaj.