Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą socjolodzy, pedagodzy i ekonomiści. Badaniami społecznymi, w tym analizą danych zajmujemy się od kilkunastu lat. Posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji badań na każdym etapie – od planowania do opracowania i interpretacji wyników.

Nie jesteśmy statystykami – teoretykami, ale zespołem, który w codziennej pracy wykorzystuje statystyczną analizę danych. Zwracając się do nas masz pewność, że analizy statystyczne zostaną wykonane i opisane w sposób zrozumiały także dla osób, które nie najlepiej odnajdują się w świecie liczb, wzorów i symboli.