Aktualności

Jak szybko i sprawnie zlecić analizy statystyczne?

Jeśli statystyka to dla Ciebie obcy temat, a musisz zamówić analizy i boisz się, że popełnisz w tym zakresie błędy, to poniższy tekst jest dla Ciebie. W kilku punktach powiemy Ci, jak zrobić to szybko i sprawnie

Po pierwsze: przygotuj podstawowe dane i informacje, przede wszystkim postaraj się odpowiedzieć na poniższe pytania:
- Czego dotyczą badania? Jaki jest ich temat?
- Na jakim etapie są badania? Czy zostały zakończone? Jeśli nie, to kiedy planowane jest ich zakończenie?
- Jakie narzędzia wykorzystano do gromadzenia danych (np. kwestionariusze autorskie, narzędzia standaryzowane)? Prześlij nam wzory
- Czy określono problematykę badawczą (pytania badawcze, hipotezy)? Jeśli tak, to prześlij te materiały statystykowi. Jeśli nie, to napisz „na roboczo”, jakie zagadnienia ujęte w badaniu są dla Ciebie najistotniejsze? Które kwestie powinny być poruszone w opracowaniu?
- Czy posiadasz bazę danych? Jeśli tak, to prześlij ją nam. Jeśli nie, to napisz, w jakiej formie posiadasz dane?
- Czy masz jakieś wymagania dotyczące formy opracowania? Mogą to być oczekiwania techniczne, np. dotyczące czcionki, kolorystyki, stylu tabel i wykresów. Mogą to też być oczekiwania odnoszące się bardziej do samych analiz, np. w jaki sposób dane mają być prezentowane? Jeśli masz tego rodzaju wymagania, to koniecznie nam o tym napisz.
Powyższe informacje przekaż nam najlepiej mailowo (biuo@statystyczne.eu). Możemy oczywiście porozmawiać na temat usługi, której potrzebujesz, ale bez zobaczenia materiałów, o których piszemy nie będziemy mogli przedstawić Ci wiążącej oferty.
 
Po drugie: zapoznaj się z ofertą. Po otrzymaniu od Ciebie informacji potrzebnych do wyceny, przedstawimy Ci ofertę, w której określimy zakres usługi, czyli – inaczej mówiąc – opiszemy, co, w jakim terminie i w jakiej cenie możemy dla Ciebie wykonać. Jeśli ta propozycja będzie Ci odpowiadać, to świetnie. Jeśli natomiast cokolwiek będzie budziło Twoje wątpliwości, to skontaktuj się z nami (dopytaj, poproś o wyjaśnienia czy sprecyzowanie oferty) – przed zamówieniem usługi obydwie strony powinny mieć jasność co do tego, na co się umawiają. Pozwoli to uniknąć ewentualnych nieporozumień.
 
Po trzecie: czekaj na wiadomość od nas, że opracowanie jest gotowe :)