Narzędzia i problematyka

Oferujemy pomoc w określaniu problematyki i tworzeniu narzędzi badawczych

Określamy problematykę badawczą – możemy sprawdzić lub sformułować cele badania, pytania badawcze i hipotezy. Zadbamy o to, aby były one określone w sposób poprawny pod względem metodologicznym, czyli aby na późniejszym etapie były możliwe do zweryfikowania na podstawie analiz statystycznych.

Pomagamy w konstruowaniu profesjonalnych kwestionariuszy ankiet i innych narzędzi badawczych.

Sprawdzamy wstępne wersje kwestionariuszy – jeśli opracowałeś kwestionariusz, ale nie jesteś pewien, czy zrobiłeś to dobrze, możesz nam go przesłać do sprawdzenia. W zależności od tego, jak zaawansowane będzie Twoja praca możemy Ci zasugerować wprowadzenie pewnych zmian do kwestionariusza lub będziesz mógł zlecić nam wykonanie korekty narzędzia, jego rozbudowanie i przygotowanie do druku.

Usługa sprawdzenia wstępnej wersji kwestionariusza może mieć charakter bezpłatny – jeśli zamierzasz w przyszłości skorzystać z naszych usług, możesz nam przesłać kwestionariusz i problematykę badawczą (pytania, hipotezy). Sprawdzimy, czy są one prawidłowo skonstruowane i czy na ich podstawie będą możliwe do wykonania analizy statystyczne zgodne z treścią hipotez. Jeśli przesłane przez Ciebie materiały będą przygotowane prawidłowo lub będą wymagały tylko niewielkich zmian, konsultacja będzie bezpłatna.

Tworzymy kwestionariusze badawcze – możemy zbudować kwestionariusz od podstaw. Potrzebujemy do tego informacji o problematyce badawczej (temat, pytania, hipotezy), a także roboczej listy zagadnień, jakie chciałbyś, aby były uwzględnione w kwestionariuszu.

Przygotowujemy kwestionariusze w wersji gotowej do druku – poprawiamy je pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, stylistycznym, a także opracowujemy pod względem technicznym (czcionka, formatowanie itp.). Otrzymujesz od nas plik z kwestionariuszem gotowym do druku.

Przygotowujemy kwestionariusze w wersji online  - wprowadzamy kwestionariusz do odpowiedniego narzędzia, przesyłamy Ci link, który Ty następnie przesyłasz swoim respondentom. Ich odpowiedzi zamieszczają się automatycznie w bazie danych. Oszczędzasz czas i pieniądze!