Aktualności

Pytania badawcze.... o co chodzi?

Jednym z pierwszych pytań, jakie zadajemy Wam omawiając zakres analizy statystycznej, jaką mamy wykonać jest kwestia pytań badawczych. O co nam chodzi i dlaczego jest to takie ważne - dowiecie się poniżej.

Pytania badawcze są jednym z elementów procesu badawczego. Najprościej mówiąc, pytania badawcze są próbą określenia kwestii, które chcemy poznać w naszym badaniu. Ich prawidłowe sformułowanie wymaga pewnej znajomości tematu badania. Z drugiej jednak strony – pytania badawcze muszą mieć charakter odkrywczy, czyli dążyć do pogłębienia danego obszaru wiedzy z określonej dziedziny nauki. 
 
Pytania badawcze mogą odnosić się do opisowych celów badania. Przykłady:
- Jaki jest poziom wiedzy studentów i studentek na temat transplantologii?
- Jaki styl życia prowadzą osoby w wieku powyżej 60 lat chorujące na cukrzycę?
Pytania tego rodzaju mogą pojawić się w badaniu. Rekomendujemy jednak, aby miały one charakter jedynie wprowadzający z uwagi na ograniczenia dotyczące możliwości wykonania analiz statystycznych.
 
Właściwe pytania badawcze powinny odnosić się do związków pomiędzy zmiennymi. Mogą to być proste pytania o występowanie różnic bądź zależności, np.:
- Czy studentki różnią się od studentów pod względem poziomu wiedzy na temat transplantologii?
-  Czy styl życia pacjentów chorujących na cukrzycę uzależniony jest od ich poziomu wykształcenia?
 
Pytania badawcze mogą się także odnosić do kształtu przewidywanych zależności. Przykłady:
- Czy osoby, które zetknęły się w rodzinie z chorobą nowotworową posiadają wyższą wiedzę na temat profilaktyki niż osoby nieposiadające takich doświadczeń?
- Czy wraz wydłużającym się okresem chorowania na cukrzycę spada satysfakcja z życia pacjentów?
 
Inny sposób klasyfikacji pytań badawczych:
a) pytania „co?” (celem jest opis)
b) pytania „dlaczego?” (celem jest wyjaśnianie i zrozumienie)
c) pytania „jak?” (celem jest wprowadzenie zmiany w rzeczywistość społecz-ną/organizacyjną/biznesową) 
Konstruując pytania badawcze należy mieć na uwadze planowany zakres i formę badania. Należy je ująć tak, aby w badaniach było możliwe uzyskanie na nie odpowiedzi. Dzięki temu analizy statystyczne będą profesjonalne i adekwatne do oczekiwań.
 
Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo skonstruować pytania badawcze – skontaktuj się z nami.