Aktualności

Dokumentacja medyczna jako źródło danych do analizy statystycznej

Materiał do analizy statystycznej może pochodzić z różnych źródeł. Najczęściej stosowane kwestionariusze ankiety nie wyczerpują całego wachlarza możliwości. Dziś podzielimy się z Wami informacjami o tym, jak poradzić sobie z danymi gromadzonymi w oparciu o dokumentację medyczną.

Decydując się na prowadzenie badań w oparciu o istniejącą dokumentację postępuj według poniższych kroków:
  1. Określ problematykę badawczą, czyli cel badania, pytania badawcze i hipotezy. O tym, dlaczego warto zrobić to na samym początku przeczytasz tutaj. W efekcie tego etapu powinieneś wiedzieć, na jakie pytania chcesz uzyskać odpowiedzi bazując na danych z dokumentacji medycznej.
  2. Określ zmienne i ich wskaźniki, czyli – inaczej mówiąc – zdecyduj, jakie dokładnie informacje będą Ci potrzebne do zweryfikowania hipotez. Przykład: załóżmy, że chcesz zweryfikować hipotezę zakładającą, że ogólny stan noworodków urodzonych siłami natury jest lepszy niż stan noworodków urodzonych przez cięcie cesarskie. Analizie zostaną więc poddane dwie zmienne: rodzaj porodu oraz stan noworodka. Pierwsza z nich nie budzi wątpliwości, bo to bezpośrednio jesteś w stanie „wyczytać” z dokumentacji. Przy drugiej zmiennej natomiast musisz się zastanowić, na jakiej podstawie ocenisz stan noworodka. Możesz tu przyjąć założenie, że będzie to liczba punktów w skali Apgar w pierwszej minucie po porodzie. Na Twojej liście danych, które musisz zgromadzić znajdą się więc dwa punkty: „Rodzaj porodu” i „Liczba punktów w skali Apgar w 1. minucie”. Analogicznie musisz postąpić z pozostałymi hipotezami. W ten sposób uzyskasz pełną listę danych, które pozwolą na weryfikację hipotez.
  3. Ustal, czy wszystkie potrzebne informacje możesz zdobyć na podstawie dokumentacji medycznej, do której będziesz mieć dostęp. Jeśli nie, to możesz zdecydować się na jedno z dwóch rozwiązań. Po pierwsze: możesz rozszerzyć badanie o inne metody gromadzenia informacji (np. kwestionariusz ankiety wypełniany przez te same osoby, których dokumentację będziesz analizować). Po drugie: możesz zweryfikować wcześniejsze założenia, czyli wrócić do punktów 1 i 2 z niniejszej listy.
  4. Opracuj schemat bazy danych, najlepiej w arkuszu kalkulacyjnym. Stwórz tabelę, w której wiersze będą odpowiadały poszczególnym jednostkom badanym, a kolumny – poszczególnym wskaźnikom. Pamiętaj, że jedna kolumna powinna dotyczyć jednej informacji. Przykład: jeśli do weryfikacji hipotez potrzebna będzie Ci informacja o liczbie punktów w skali Apgar, jakie noworodek uzyskał po urodzeniu w pierwszej i piątej minucie, to w bazie danych musisz przewidzieć na tę informację dwie kolumny: „Liczba punktów w skali Apgar w 1. minucie” oraz „Liczba punktów w skali Apgar w 5. minucie”. Informacji tych nie należy zamieszczać w jednej kolumnie. Inny przykład: załóżmy, że gromadzisz dane na temat leczenia pacjentów. Interesuje Cię, jak często i w jakich dawkach dany lek jest przyjmowany przez pacjenta. W tej sytuacji również w bazie danych tworzysz dwie kolumny: „Liczba dawek leku na dobę” oraz „Jednorazowa dawka leku”. 
  5. Wprowadź dane do bazy i prześlij nam je do analizy (biuro@statystyczne.eu)
Dobrze skonstruowana baza danych to podstawa do dobrze wykonanych analiz statystycznych. Jeśli popełnisz istotne błędy na tym etapie, obliczenia statystyczne mogą się okazać niemożliwe. Dlatego skontaktuj się z nami (biuro@statystyczne.eu) jeszcze na etapie planowania badań – pomożemy Ci ustalić, jak powinna wyglądać baza.