Aktualności

Średnia czy mediana?

Średnia i mediana to miary, które pojawiają się w większości analiz statystycznych. Ich właściwe zinterpretowane jest kluczowe przy wyciąganiu wniosków z obliczeń. Wydaje się to oczywiste... ale nie zawsze takie jest.

Rozpocznijmy od wyjaśnienia pojęć. Na początek coś łatwiejszego, czyli średnia:
- średnia obrazuje przeciętny wynik w badanej grupie 
- zmiana wartości w zbiorze jest równoznaczna ze zmianą średniej wartości
- dla zmiennych ilościowych o rozkładzie normalnym stanowi ona podstawową i najważniejszą statystykę opisową.

Mediana z kolei jest wartością środkową zbioru, dzieli ona wszystkie nasze obserwacje na dwie równe części. Wartość mediany wskazuje, że połowa naszych wyników ma wartości równe niższe, a połowa - wyższe. Mediana jest lepszą miarą w przypadku zbiorów z przypadkami „odstającymi”. 

Decydując, która miara będzie bardziej właściwa do omówienia wyników analizy statystycznej należy się kierować przede wszystkim informacjami o rozkładzie danych. W przypadku danych o rozkładzie normalnym można analizować średnią wraz z odchyleniem standardowym. W przypadku danych, których rozkład odbiega od rozkładu normalnego interpretowanie średniej nie jest właściwym rozwiązaniem. Brak rozkładu normalnego oznacza bowiem, że wśród danych pojawiają się przypadki "odstające", które wpływają na wartość średniej. W takiej sytuacji interpretacji należy dokonywać w oparciu o medianę oraz kwartyle.

Jeśli zlecisz analizy statystyczne profesjonalnej firmie takiej jak nasza :-) nie będziesz musiał się martwić o to, czy opisujesz właściwe statystyki. My zrobimy to za Ciebie. Zapraszamy!