Aktualności

Pytania, których w kwestionariuszu należy unikać

Dobrze skonstruowany kwestionariusz ankiety to podstawa dla dobrych analiz statystycznych. Dlatego po raz kolejny przypominamy, jakich pytań należy unikać?

1. Zbyt długich, gdyż może to zniechęcać do udziału w badaniu, a także sprawiać, że respondenci nie będą się wystarczająco koncentrowali na ich treści.

2. O złożonej konstrukcji, skomplikowanych. Zbyt trudne pytania lub sformułowane w skomplikowany sposób mogą sprawić, że respondent źle je zrozumie i odpowie niezgodnie z prawdą, co w konsekwencji sprawi, że otrzymamy nierzetelne wyniki badań. 

3. Dotyczących więcej niż jednej kwestii 
Czy lubi Pan spędzać czas pływając i jeżdżąc na rowerze?
a. Tak
b. Nie

Respondent może lubić pływanie, ale jednocześnie nie lubić jazdy na rowerze. Na tak zadane pytanie respondent ten nie będzie w stanie odpowiedzieć zgodnie z prawdą. 

4. Sugerujących odpowiedź
Czy podobnie jak większość mieszkańców naszego miasta uważa Pan, że należy ograniczyć ruch samochodowy w centrum?
Czy uważa Pan, że prowadzone w szkole zajęcia z ceramiki były niedostosowane do potrzeb dzieci?

Respondent odpowiadając na tego rodzaju pytania może odczuwać pewną presję, a także dyskomfort wynikający z poczucia, że jego opinia różni się od stanowiska większości.

5. Zawierających podwójne przeczenie, np.
Czy nie uważa Pani, że nie powinno się pozwalać na używanie telefonów w szkołach?
Respondent może mieć problem z prawidłową odpowiedzią na tak zadane pytanie.

6. Zbędnych, niewynikających z problematyki badawczej. W kwestionariuszu powinny znaleźć się te pytania, które pozwolą na odpowiedź na przyjęte pytania badawcze. Pytania wykraczające poza ten zakres sprawią, że kwestionariusz się wydłuży. 

Trzeba też pamiętać, że pytania w kwestionariuszu powinny być ułożone w odpowiedniej kolejności. Pytania szczegółowe powinny występować za pytaniami ogólnymi. Z kolei pytania mniej skomplikowane powinny być umieszczone przed trudniejszymi. Ważne jest, żeby powiązane pytania nie powodowały odczucia skakania z tematu na temat.

Jeśli masz problem ze skonstruowaniem pytań do kwestionariusza, chętnie Ci pomożemy zarówno przy jego tworzeniu, jak i przy dalszej analizie statystycznej wyników Twoich badań. Skontaktuj się z nami