Aktualności

Poziom pomiaru zmiennych

Jednym z pierwszych działań, jakie trzeba wykonać przystępując do analiz statystycznych jest określenie poziomu pomiaru zmiennych. Od poziomu tego uzależniony jest dobór odpowiedniego testu. Poniżej znajdziecie podstawowe informacje na ten temat. 

Poziom nominalny w analizie statystycznej posiada wartości, które reprezentują kategorie bez rangowania np. wyznanie, wydział studiów, region, płeć, pora roku, kolor oczu. Zmienne nominalne nie nadają wartości poszczególnym przypadkom, tzn., że nie można określić, który z przypadków jest większy, szybszy lub lepszy od innego.

Poziom porządkowy dotyczy zmiennych, które reprezentują kategorie z wewnętrznym rangowaniem, np. poziom oceny zdrowia od bardzo dobrze do bardzo źle. Zmienne mierzone w tej skali są uszeregowane ze względu na jakąś właściwość. Inne przykłady zmiennych porządkowych to: ocena opinii, ocena preferencji, ocena dotycząca stopnia satysfakcji oraz przekonania, wielkość miejsca zamieszkania. Poszczególne przypadki można uporządkować według jakiegoś kryterium, ale nie można stwierdzić o ile wyksztalcenie wyższe jest lepsze od średniego.

Poziom ilościowy pozwala na porównanie odległości między wartościami. Przykłady tych zmiennych to: przychód w zł, wiek w latach, waga, wzrost. Poziom ilościowy posiada z góry założoną jednostkę, dzięki której można stwierdzić, czy dany wynik różni się od poprzedniego i o jaką wartość. W skali tej można określić, o ile razy dany wynik jest większy od poprzedniego.