Aktualności

O odchyleniu standardowym

Kontynuujemy temat miar statystycznych wykorzystywanych przy interpretowaniu wyników. Tym razem napiszemy o odchyleniu standardowym.

Odchylenie standardowe informuje nas, na ile zmieniają się nasze wyniki, czy rozrzut wyników wokół średniej jest niewielki czy też wielki. Odchylenie standardowe jest miarą odległości danych wyników od średniej. Im wynik jest bardziej oddalony od średniej, tym bardziej jest nietypowy. Odchylenie standardowe informuje nas, czy wyniki w poszczególnych grupach są do siebie podobne, czy też zróżnicowane.

Odchylenie standardowe interpretuje się łącznie ze średnią.Porównując wartości średnich i odchyleń w dwóch grupach możemy ocenić, czy dane mają zbliżone rozkłady.