Aktualności

Tworzenie kwestionariusza – o czym należy pamiętać?

Kwestionariusz to narzędzie do zbierania informacji, zawierające zestaw pytań w formie papierowej lub elektronicznej. Jeśli chcemy przeprowadzić badania ankietowe, to właśnie odpowiednio przygotowany kwestionariusz może być jednym z kluczowych punktów – nasi ankietowani muszą dobrze zrozumieć, czego chcemy się od nich dowiedzieć, żeby zgodnie ze swoimi przekonaniami przekazać nam wszelkie informacje.

Składa się on z trzech głównych części:
  • Część adresowo-tytułowa (wstęp) – w tej części zostaje podany cel przeprowadzonego badania statystycznego oraz przez kogo zostanie ono przeprowadzone; także tutaj należy umieścić informację o anonimowości badania.
  • Część merytoryczna (zestaw pytań) – najtrudniejsza część do wykonania. Na tym etapie konstruuje się przede wszystkim pytania otwarte, bądź zamknięte. Należy pamiętać, aby układać pytania i odpowiedzi używając prostych i zrozumiałych dla respondentów terminów. Pytań tych nie powinno być zbyt wiele.
  • Część metryczkowa – to początkowa lub końcowa część ankiety, w której badani określają swoje dane społeczno-demograficzne. Znajdują się tam informacje przydatne przy analizie statystycznej wyników, tj. płeć, wiek, wykształcenie, czy miejsce zamieszkania.
Nie powinno się zapomnieć o tym, by na końcu podziękować za wypełnienie ankiety.