Aktualności

Czy warto skonsultować kwestionariusz ankiety ze statystykiem i dlaczego

Tworzenie kwestionariuszy ankiet do badań wydaje się być proste, a niemal każdy czuje się ekspertem w tej dziedzinie. Bo co może być trudnego w zadaniu kilku pytań na temat, który nas interesuje? A jednak okazuje się, że konstruowanie kwestionariusza bywa problematyczne.

Dobrze przygotowany kwestionariusz to warunek dobrze wykonanych analiz statystycznych. Nawet najwybitniejszy specjalista z zakresu statystycznej analizy danych może mieć problem w wykonaniu obliczeń do materiału zgromadzonego w oparciu o nieprawidłowo przygotowane narzędzie.
Jakie problemy zdarzają się najczęściej?
Po pierwsze: zdarza się, że pytania zawarte w kwestionariuszu nie odzwierciedlają problematyki badawczej. Wydaje się to mało prawdopodobne, ale z naszych doświadczeń wynika niestety, że jest to częsta sytuacja. Na przykład: klient chce, aby analiza statystyczna dotyczyła związku pomiędzy podejmowaniem aktywności fizycznej a satysfakcją z życia, ale zamiast zbadać za pomocą kwestionariusza oddzielnie kwestie aktywności fizycznej i satysfakcji z życia, zadał pytanie: „Czy uważa Pan/Pani, że osoby aktywne fizyczne są bardziej zadowolone ze swojego życia?”
 
Po drugie: częsty problem stanowi brak danych charakteryzujących grupę (matryczki), a to sprawia, że zakres możliwych do wykonania obliczeń statystycznych znacznie się zawęża. Więcej o tym, dlaczego metryczka powinna być w każdej ankiecie, znajdziecie tutaj.
 
Po trzecie: czasami pytania są skonstruowane dobrze, ale nieprawidłowo określono metryczkę. Zdarza się, że w pytaniu o wiek zastosowano przedziały niedostosowane do doboru próby, na przykład przedziały: „od 18 do 25 lat”, „od 26 do 50 lat”, „powyżej 50 lat” w badaniu skierowanym absolwentów studiów wyższych sprawią prawdopodobnie, że zdecydowana większość respondentów wskaże na przedział środkowy. To z kolei sprawi, że analizy statystyczne w oparciu o wiek będą niemożliwe do wykonania.
 
Problemów tego rodzaju jest zdecydowanie więcej. Do tego, żeby je przewidzieć potrzebne jest doświadczenie i wiedza o tym, jak prawidłowo wykonywać obliczenia statystyczne. Jeśli błędów tych nie uda się wychwycić na etapie przygotowania do badań w terenie, to wszystkie kolejne etapy związane z opracowaniem wyników będą mocno utrudnione lub nawet niemożliwe do wykonania.
 
Dlatego zachęcamy Was do skonsultowania z nami Waszych kwestionariuszy (biuro@statystyczne.eu). Zapoznamy się z kwestionariuszem i podpowiemy, jak go przeformułować. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.