Aktualności

Jak NIE tworzyć bazy danych?

Baza danych to podstawa obliczeń. Błędy w jej przygotowaniu, podobnie jak błędy w opracowaniu ankiety, „zemszczą się” na etapie analizy oraz interpretacji wyników. Poniżej przedstawiamy Wam kilka z życia wziętych przykładów tego, jak NIE należy tworzyć baz danych:

  1. Podstawowa zasada dotycząca tworzenia baz danych jest taka, że wiersze odpowiadają osobom badanym, a kolumny – zmiennym (czyli najczęściej pytaniom z kwestionariusza ankiety). Żadne odstępstwa od tej zasady nie mają uzasadnienia. Zdarza się, że dostajemy od Was pliki skonstruowane odwrotnie – wiersze dotyczą zmiennych, a kolumny – osób badanych. Sprawia to, że przed analizą konieczne jest przekształcenie bazy.
  2. Bazy nie należy dzielić na arkusze, tabelki, zakładki. Niektórym z Was wydaje się, że to nam ułatwi pracę, sprawi, że łatwiej będzie nam się odnaleźć w danych. A jest wręcz przeciwnie – takie ujęcie sprawia, że przed analizą bazę musimy scalić. Baza danych w całości powinna znajdować się na jednym arkuszu. Jeśli obejmuje jakieś grupy, to należy je zaznaczyć poprzez wprowadzenie dodatkowej zmiennej. 
  3. W bazie nie powinno być pustych wierszy czy kolumn. Zdarza się, że dla zwiększenia czytelności wprowadzacie puste kolumny, np. pomiędzy kolumnami dotyczącymi metryczki i właściwej części kwestionariusza; zdarza się też, że w Waszych bazach są puste wiersze, np. oznaczające podział na dwie grupy. Takie rozwiązanie niczego nie ułatwia ani nie czyni bazy dla nas bardziej czytelną. Wręcz przeciwnie – generuje dodatkową pracę. 
Baza danych powinna być skonstruowana w sposób prosty, czytelny i przejrzysty. Więcej informacji na ten temat znajdziecie tutaj i tutaj. Tworzenie baz danych według innych zasad często sprawia, że my mamy dodatkową pracę związaną z przekształcaniem baz danych, a Wy – dodatkowe koszty. Dlatego też, jeśli samodzielnie konstruujecie bazę, skonsultujcie jej kształt z nami lub dajcie nam znać, a my przygotujemy dla Was wzór bazy wraz z instrukcją. Dla Was będzie to oznaczało mniejsze koszty, a dla nas – szybszą i sprawniejszą realizację zleceń.