Aktualności

Ile pytań powinien mieć kwestionariusz ankiety?

To pytanie słyszymy często. Tak samo często odpowiadamy na to pytanie niejednoznacznie. Jeśli chcesz poznać rozwiązanie tej zagadki, poniższy tekst jest dla Ciebie.

Konstruując kwestionariusz i określając jego obszerność musisz wziąć pod uwagę kilka czynników:
 
Po pierwsze: pytania zawarte w kwestionariuszu muszą wynikać z problematyki badawczej. Do ankiety nie należy wrzucać wszystkich pytań, które wydają nam się ciekawe, ale te, które wynikają z postawionych pytań badawczych i hipotez. Dlatego tak ważne jest, aby pracę nad badaniami rozpocząć właśnie od zastanowienia się nad celami, jakie chcemy osiągnąć.
 
Po drugie: obszerność kwestionariusza musi być dostosowana do respondentów. Konstruując narzędzie musisz wziąć pod uwagę możliwości grupy docelowej. Krótszy kwestionariusz będzie niewątpliwie lepszy dla dzieci i młodzieży, osób chorych/pacjentów, osób starszych.
 
Po trzecie: liczba pytań musi być adekwatna do warunków, a jakich będzie przeprowadzane badanie. Jeśli respondenci będą mieli dogodne warunki (miejsce odpowiednie do wypełnienia kwestionariusza, nieograniczony czas), to możemy pozwolić sobie na większą liczbę pytań niż w przypadku badania przeprowadzanego w mniej korzystnych warunkach (np. respondenci „zaczepiani” na ulicy, pacjenci proszeni o wypełnienie kwestionariusza w poczekalni u lekarza).
 
Po czwarte: obszerność i konstrukcja kwestionariusza uzależniona jest od formy przeprowadzania badania, czyli od tego, czy respondenci otrzymają formularz do samodzielnego wypełnienia, czy też spotkają się z ankieterem (który będzie odczytywał wszystkie pytania, a następnie zaznaczał odpowiedzi udzielane przez respondentów), czy badanie będzie przeprowadzane internetowo lub telefonicznie.
 
Mamy nadzieję, że choć trochę Ci pomogliśmy i teraz wiesz już więcej o tym, jak powinno wyglądać Twoje narzędzie. Jeśli nadal masz wątpliwości – skontaktuj się a nami, prześlij nam swój kwestionariusz ankiety (biuro@statystyczne.eu), a my powiemy Ci, co na ten temat sądzimy. Pamiętaj, że profesjonalne analizy statystyczne będą możliwe do wykonania, jeśli zgromadzisz materiał badawczy w oparciu o dobrze przygotowany kwestionariusz. Szczegóły naszej oferty w tym zakresie poznasz tutaj