Aktualności

Baza danych (część 2)

Zapraszamy do poznania kolejnych zasad tworzenia baz danych. Jeśli przegapiłeś pierwszy wpis na ten temat, możesz się z nim zapoznać tutaj. Tym razem przedstawimy Wam zasady dotyczące pytań z możliwością wielokrotnego wyboru odpowiedzi.

Przykład:
4. Rodzaj podejmowanej aktywności fizycznej (pytanie wielkokrotnego wyboru):
a. Spacery
b. Bieganie
c. Jazda na rowerze
d. Ćwiczenia
e. Siłownia
f. Nordic walking
g. Inne - jakie?


W takim przypadku każdej odpowiedzi odpowiada oddzielna kolumna. Pytanie nr 4 należy więc zakodować w siedmiu kolumnach. Pierwsza kolumna dotyczy odpowiedzi "Spacery" – w przypadku, gdy osoba uczestnicząca w badaniu zaznaczyła tę odpowiedź, w kolumnie Pyt_4_1 należy wpisać wartość "1"; jeśli ktoś nie zaznaczył tej odpowiedzi, to w kolumnie Pyt_4_1 trzeba wprowadzić "0". Druga kolumna (Pyt_4_2) dotyczy odpowiedzi "Bieganie" - jeśli ktoś wskazał tę odpowiedź, to w kolumnie Pyt_4_2 należy wpisać wartość "2"; jeśli nie wskazał - wartość "0". Poprawny sposób umieszczania tego rodzaju danych w arkuszu kalkulacyjnym zaprezentowano poniżej. Pierwsza osoba zaznaczyła odpowiedzi: "Spacery" (1), "Jazda na rowerze" (3) „Ćwiczenia” (4) oraz "Siłownia" (5). Należy zwrócić uwagę na ostatnie dwa wiersze. W przypadku wskazania odpowiedzi "Inne", ale bez podania własnej odpowiedzi na to pytanie. Wówczas w kolumnie Pyt_4_7 należy wpisać wartość "7" (tak jak w wierszu czwartym przykładowej tabeli). Jeśli została zaznaczona odpowiedź "Inne" i podano własną odpowiedź, to w kolumnie Pyt_4_7 należy podać treść udzielonej odpowiedzi (tak jak w wierszu piątym przykładowej tabeli).Przygotowanie bazy danych wymaga czasu i cierpliwości. Jeśli Ci ich brakuje lub boisz się o pomyłkę, to zleć to kompetentnym osobom i wyślij nam swoje ankiety tradycyjną drogą pocztową lub mailową, a my wprowadzimy je za Ciebie! Gwarantujemy skrupulatność oraz profesjonalizm. Możemy również opracować odpowiedni wzór tabeli wraz z czytelną instrukcją  w celu samodzielnego zakodowania wyników badań ankietowych.