Aktualności

Badania online a badania tradycyjne

Najczęściej stosowanym sposobem gromadzenia materiału badawczego wydaje się być ankieta. Wykorzystywane są one przez firmy, szkoły, wyższe uczelnie oraz placówki badawcze, a także przez studentów przygotowujących badania na potrzeby prac dyplomowych. W ostatnich latach coraz częściej badanie ankietowe przeprowadza się w formie online. Poniżej znajdziecie kilka wskazówek na ten temat. 

Chcąc przeprowadzić badania internetowe należy mieć na uwadze kilka ważnych kwestii:

Zachęcenie respondentów do uczestnictwa w badaniu
W badaniu internetowym powinniśmy wzbudzić w respondencie zainteresowanie i zachęcić go w ciekawy sposób do wzięcia udziału w ankiecie. Należy odpowiednio sformułować zaproszenie oraz udzielić kilku podstawowych informacji (kim jesteśmy i czego dotyczy kwestionariusz). Z kolei w badaniu tradycyjnym ankieter ma osobistą szansę zachęcić do uczestnictwa badania, co może być łatwiejszym zadaniem w zdobyciu większej ilość respondentów.

Długość kwestionariusza
W przypadku badań realizowanych drogą elektroniczną należy pamiętać, aby ankieta nie była zbyt długa i zawierała tylko najbardziej istotne i potrzebne pytania, niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniej analizy statystycznej. Widząc długi kwestionariusz, badani zniechęcają się i rezygnują z jego wypełniania lub udzielają przypadkowych odpowiedzi. 

Język kwestionariusza 
Podstawową zasadą dotyczącą tworzenia kwestionariusza badania on-line jest zastosowanie odpowiedniego, zrozumiałego dla respondenta słownictwa. Obowiązuje to oczywiście w trakcie konstruowania każdego rodzaju ankiety, lecz w badaniu, które przeprowadza ankieter, ma on możliwość wyjaśnienia osobie badanej niezrozumiałe terminy lub sformułowania.

Błędy techniczne 
Poprawnie zaprojektowana ankieta może być kluczem do sukcesu. Należy pamiętać, aby nie zawierała błędów ortograficznych i stylistycznych, a także, czy nie zawiera pytań sugerujących odpowiedź. Powinniśmy również zadbać o to, żeby  prawidłowo się wyświetlała we wszystkich przeglądarkach internetowych i nie zawieszała się. Takie błędy nie umkną respondentowi, podczas gdy w czasie badania realizowanego przez ankietera mogą one pozostać niezauważone.

Podsumowując, należy zauważyć wzrost popularności przeprowadzania badań za pomocą ankiet internetowych, które to umożliwiają szybkie i dokładne przeprowadzenie badań wśród dużej liczby respondentów. Odbiega się pomału od metody, polegającej na prywatnej rozmowie ankietera z osobą badaną.

Jeśli nie wiesz, jak prawidłowo skonstruować kwestionariusz, skontaktuj się z nami lub wypełnij formularz. Pamiętaj, że prawidłowo przeprowadzone badania to podstawa profesjonalnych analiz statystycznych