Aktualności

Jak przygotować dane do analizy statystycznej?

Wykonanie analiz statystycznych wymaga przygotowania danych w odpowiedniej formie. Poniżej znajdziecie kilka wskazówek na ten temat.

Podstawowa zasada, o której musisz pamiętać przygotowując się do samodzielnego wykonania lub zlecenia analiz statystycznych jest następująca: ANALIZY STATYSTYCZNE wykonuje się na danych zgromadzonych w formie bazy. Jeśli wykonanie analiz statystycznych chcesz nam zlecić, to dane powinny być przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel). Struktura pliku powinna być następująca: wiersze powinny odpowiadać osobom badanym, kolumny zaś powinny odnosić się do poszczególnych zmiennych (najczęściej – pytań z kwestionariusza ankiety). W kolejnych wpisach pokażemy Wam szczegółowo, jak baza taka powinna wyglądać. Poniżej natomiast przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tego, czego na pewno nie należy robić przygotowując bazę danych:
- W przypadku pytań zamkniętych z kafeteriami odpowiedzi, to bazy nie wprowadzaj tekstu (nie przepisuj treści odpowiedzi), ale wprowadzaj kody nadane tym odpowiedziom.
- Nie wprowadzaj do bazy pustych kolumn czy wierszy w celu oddzielenia bloków pytań, narzędzi czy grup respondentów.
- Nie dziel bazy na oddzielne arkusze, np. jeśli badanie polegało na dwukrotnym pomiarze, to zarówno dane z pierwszego pomiaru jak i dane z pomiaru drugiego powinny znajdować się w jednym arkuszu, w kolejnych kolumnach.
- Nie koduj w systemie 0-1 (więcej na ten temat znajdziesz w kolejnym wpisie).
- Nie wykonuj ręcznie żadnych zestawieć, podliczeń, tabelek - wszystkie obliczenia wykonuje się na bazie danych.

Jeśli nie masz jeszcze bazy, skontaktuj się z nami. Prześlij nam wzory stosowanych w badaniu narzędzi (np. kwestionariuszy ankiet). My na tej podstawie przygotujemy dla Ciebie wzór bazy danych wraz z instrukcją. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że baza jest przygotowana prawidłowo. Jeśli stworzysz własną bazę, może okazać się, że będziemy musieli ją przerobić. To może z kolei generować niepotrzebną pracę i dodatkowe koszty.

 

Dlatego:
- Jeśli masz już bazę, to prześlij nam ją. Sprawdzimy, czy jest przygotowana prawidłowo i czy będzie można na jej podstawie wykonywać obliczenia.
- Jeśli nie masz bazy, nie twórz jej samodzielnie. Skontaktuj się z nami mailowo (biuro@statystyczne.eu) lub telefonicznie (508 204 635, 506 643 616, 505 212 100).