Aktualności

Witamy w Biurze Statystycznym

Witamy w Biurze Statystycznym

Nie wiesz jak sformułować problematykę badawczą – określić cele, problemy i hipotezy?
Masz problem ze zbudowaniem poprawnego kwestionariusza ankiety lub innego narzędzia?
Przeprowadziłeś badania i nie radzisz sobie z obliczeniami?
Potrzebujesz profesjonalnych analiz statystycznych?
Masz wykonane analizy, ale potrzebujesz pomocy w ich interpretacji?

Czytaj więcej